เถาเทพี

Caesalpinia vesicaria (Leguminosae)

เถาเทพี

เถาเทพี เป็นไม้เถาเลื้อย ลำต้นสีตกกระเป็นตะคระเมื่อมีอายุมากขึ้น ลำต้นและกิ่งอ่อนกลมสีเขียวเข้มเปลือกเรียบเป็นมัน มีหนามแหลมคมปลายงองุ้มอยู่มากมายทั้งลำต้น กิ่งก้าน และก้านใบ หลังใบสีเขียวอมเทาเป็นเงาคล้ายนวลตอง ใบรวมรีรูปไข่แตกตรงข้ามของก้านใบ ใบหนึ่งๆ จะมี 3 คู่ ดอกช่อสีเหลืองสด โคนกลีบสีแดง มีเกสรตัวผู้ยาวยื่นออกมา ดอกออกที่ยอด ช่อโตเหลืองอร่าม ก้านช่อดอกหนึ่งๆ มีดอกเล็กๆ ออกเรียงตามก้านประมาณ 15-20 ดอก แต่ละดอกโตประมาณ 1.5 ซม. ทยอยบานทุกวัน ฝักแบนติดเมล็ด 2-3 เมล็ด นำไปเพาะขยายพันธุ์ได้

เถาเทพี นี้ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าโปร่งของเมืองไทย เนื่องจากลำต้นมีหนามแหลมคมจำนวนมาก จึงเหมาะที่จะปลูกเลื้อยทำรั้วบ้านได้อย่างดี