30.3 C
Bangkok
วันจันทร์ 26 กรกฎาคม 2021

ไม้เถาเลื้อย

เฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้า Bougainvillea spp (Nyctaginaceae) เฟื่องฟ้า มีถิ่นกำเนิดในประเทศ Brazil เป็นไม้เลื้อยเถาแข็งใหญ่ ตัดแต่งพุ่มให้ยืนต้นอยู่ได้ ในประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน...
529แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

เล็บมือนาง

เล็บมือนาง Chinese Honey Suckle, Ran-goon Creeper เล็บมือนาง เป็นวัลยชาติเถาแข็ง อายุยืนยาวนาน มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย พม่า มาเลเซีย และในประเทศไทยใบใหญ่แผ่นใบบางอ่อนนุ่มเครือเถาทึบแน่น ออกดอกตลอดปีเป็นพวงช่อห้อยช่อลงมีกลิ่นหอมเย็น ชนิดดอกราดอกแต่ละดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบติดกันเป็นหลอดยาว ชนิดซ้อนจะมีกลีบเรียงตัวซ้อนกันอีกชั้นหนึ่ง สีของดอกเปรียบสีได้ตามช่วงอายุ ในระยะเริ่มผลิดอกบานจะมีสีขาวและค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพู ชมพูแก่ จนสีแดงคล้ำจึงจะร่วงโรย แมลงปีกแข็ง หนอนและบุ้งเป็นศัตรูที่ชอบรบกวนและทำลายกัดกินใบอ่อนยอดอ่อนของ...

พวงแส, แส

พวงแส, แส Jacquemontia pentantha (Convolvulaceae) ในบรรดาพันธุ์บุปผาชาติทั้งมวลที่มีดอกสีน้ำเงินหรือที่มีส่วนผสมของสีอันจัดว่าเป็นสีน้ำเงินนั้น นับว่าหายากกว่าสีอื่นๆ ทั้งสิ้น พวงแส เป็นวัลยชาติชนิดหนึ่งที่มีดอกสีจัดอยู่ในหมวดหรือหมู่สีน้ำเงิน และเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีลำต้นอ่อนบางเบาไม่โต มีเถาพันเกาะเกี่ยวสิ่งพักพยุงตัว ลำเถาที่เป็นแขนงนั้นเรียวเล็กกลมเกลี้ยง มีใบเล็กรูปร่างคล้ายใบโพธิ์ แผ่นใบบางจัดเรียงตัวสลับทะแยงกันเวลาออกดอกเป็นช่อ ก้านยาวเกิดตรงเหนือข้อใบ ก้านช่อนี้จะเกิดบนกิ่งและเบนออกทางเดียวกันหมดก้านช่อหนึ่งๆ มีดอกประมาณ 5-6 ดอก และบานพร้อมๆ กันหลายๆ ช่อทยอยกัน ตัวดอกนั้นมีขนาดประมาณ 2.5...

สายน้ำผึ้ง

สายน้ำผึ้ง Lonicera hildebrandtiana (Caprifoliaceae), Giant Honey Suckle. สายน้ำผึ้ง วัลยชาติต้นนี้ขึ้นแพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย พม่า และประเทศจีน มีลำต้นแข็งแรงเกาะเกี่ยวพันต้นไม้ใหญ่และหรือพุ่มไม้อื่นๆ  บางครั้งก็เลื้อยไปตามพื้นดิน เถายาวได้ถึง 60-80 ฟุต ชอบขึ้นในบริเวณราบลุ่มละเมาะป่าชายเขา ใบสีเขียวเป็นมันยาวคล้ายใบพิกุล ยาวประมาณ 6 นิ้ว ดอกสีขาวนวลมีกลิ่นหอมตอนเย็นตลอดคืน บางครั้งดอกมีสีแดงเรื่อๆ ด้านนอกของกลีบ กลีบบน 4...

ไม้เถาเลื้อย

ไม้เถาเลื้อย Climbing Plants and Vines ไม้เถาเลื้อย ในที่นี้หมายถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มที่ต้องอาศัยยึดเหนี่ยวพาดพิงต้นไม้หรือวัตถุอื่นเพื่อดำรงตนอยู่ได้ หรืออาจเลื้อยคลานไปตามพื้นดินมีลักษณะต่าง ๆ กันเช่น 1. ไม้เถายืนต้น (Woody climber or Creeper) พันธุ์ไม้พวกนี้จะมีลำเถาแข็งแรง ลำต้นมักมีหนามแข็งใช้เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวยึดลำต้น เมื่อมีอายุนานปีจะมีเนื้อไม้ บางชนิดถ้าตัดแต่งทรงพุ่มสามารถที่จะยืนต้นอยู่ได้เช่นไม้พุ่ม (Scandent Shrubs) ได้แก่ เฟื่องฟ้า การเวก เถาเทพี 2. ไม้เถาล้มลุก...