27.3 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี 22 เมษายน 2021

ไม้เถาเลื้อย

เฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้า Bougainvillea spp (Nyctaginaceae) เฟื่องฟ้า มีถิ่นกำเนิดในประเทศ Brazil เป็นไม้เลื้อยเถาแข็งใหญ่ ตัดแต่งพุ่มให้ยืนต้นอยู่ได้ ในประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน...
531แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

สร้อยระย้า

สร้อยระย้า Medinilla scortechinii (Melastomaceae) สร้อยระย้า มีถิ่นกำเนิดใน Perak, Malaysia, Java เป็นไม้เถาเกาะเกี่ยว (Epiphyte) อาศัยอยู่กับต้นไม้ใหญ่ ชอบขึ้นอยู่บนแถบถิ่นที่เหนือระดับน้ำทะเลสูงหรือบนยอดเขา ลำเถาเป็นเหลี่ยม เถายาว ใบยาว เส้นใบแยกจากกลางใบนูนเด่นชัดเจน รูปใบยาวเรียว ผิวใบนูนสีเขียวอมเหลืองอ่อน ออกตรงข้ามของเถา ดอกออกที่ยอดปลายเถาหรือกิ่งแขนงเป็นพวง ดอกเล็กๆ โตประมาณ 1.5-2 ซม. จำนวนมากมายเป็นดอกช่อรูปปิรามิดคว่ำมักมีกลีบดอก...

ปันหยี

ปันหยี Jasminum rex (Oleaceae), King Jasmine. ปันหยี (Jasminum rex.) เป็นพันธุ์พฤกษชาติชนิดหนึ่งที่เกิดโดยธรรมชาติในประเทศไทย รวมทั้งในเขตของเพื่อนบ้านใกล้เคียงทางทิศตะวันออก เนื่องด้วยความงามที่มีประจำอยู่ในเรือนต้นและทรงดอกเป็นปฐม จึงได้มีผู้สนใจนำเอามาเพาะปลูกประดับประดาสถานที่ ไม้ที่มีชื่อว่าปันหยีนี้เป็นไม้เลื้อยที่ทอดเถาเกี่ยวเกาะสอดพันกับไม้อื่นหรือสิ่งพักพิงอื่นๆ เช่น ซุ้มหรือร้านโรงเรือน ต้นไม้ที่มีผู้สนใจสร้างขึ้น เป็นต้นไม้ที่มีเถากลมเกลี้ยงเป็นมันใบออกเป็นคู่ตรงข้าม ขนาดความยาวประมาณ 10 ซม. กว้างประมาณ 5 ซม. รูปป้อมปลายรีบ้าง, เรียวแหลมบ้าง...

กันภัย, ถั่วแปบช้าง

กันภัย, ถั่วแปบช้าง Afgekia sericea (Leguminosae) กันภัย, ถั่วแปบช้าง อยู่ในสกุล Afgekia เป็นไม้เถาเลื้อย ท้องใบเป็นขนขาวเงาเป็นไหม ช่อดอกยาว ดอกแต่ละดอกอัดตัวเป็นกระจุกแน่น ขนาดแต่ละดอกประมาณ 3.5 ซม. หลังกลีบบนขาวๆ เหลืองๆ กลีบในสองกลีบสีขาว กลีบล่างสองกลีบสีชมพูม่วง ปลีดอกสีม่วง ดอกตูมที่รวมอยู่ปลายช่อดูคล้ายบัวตูมช่อดอกงอกยื่นยาวออกไปเรื่อยๆ ยาวถึง 30-40 ซม. ขึ้นในที่แห้งแล้ง...

ไก่แดง

ไก่แดง Aeschynanthus hildebrandii Hemsl (Gesneriaceae), Lipstick plant. ในภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะที่ดอยสุเทพ และดอยปุย ในจังหวัดเชียงใหม่ จะมีพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ไก่แดง ซึ่งมันเป็นเพียงพืชเกาะอาศัย (Trailing epiphyte) เป็นกกกอตามต้นใหญ่ทำนองเดียวกับกล้วยไม้ป่าทั่วๆไป ในฤดูหนาว ไก่แดงจะผลิดอกสีแดงสดตามยอด ดอกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก แต่ละดอกมีก้านเรียว ๆ ชูดอกตั้งตรงขึ้นไป กลีบรองกลีบดอกมีจักเล็ก ๆ 5...