ราชาวดี

Buddleja madagascariense (Laganiaceae)

ราชาวดี

ราชาวดี มีถิ่นฐานอยู่ในมาเลเซีย เป็นไม้เถาเลื้อยแข็งทอดยอดยาวเหยียดแตกกิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ เถาสีน้ำตาลอมเทา ลำต้นเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย ใบดกหนาทึบ แผ่นใบหยาบสากคาย ใบกว้างประมาณ 3-5 ซม. ยาวประมาณ 5-7 ซม. ผิวใบด้านบนเรียบเป็นมัน ท้องใบหยาบคล้ายกระดาษทราย ใบออกตรงข้าม ดอกเป็นช่อใหญ่ประกอบด้วยช่อเล็ก ๆ หลายช่อเรียงตัวยอดแหลมคล้ายปิรามิด ดอกเล็ก ๆ สีขาวสะอาดบริสุทธิ์ กลิ่นหอมแรงมาก ส่งกลิ่นตามลมไปไกล

ราชาวดี เจริญงอกงามได้ทั่วไปทั้งดินทรายและดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุ ชอบอากาศร้อนและแห้ง ขยายพันธุ์โดยการตอนหรือตัดกิ่งปักชำ