บานบุรีเหลือง

Allamanda cathartica (Apocynaceae), Allamanda

บานบุรีเหลือง

บานบุรีเหลืองมีถิ่นกำเนิดใน Brazil และ Tropicall America ส่วนใหญ่เป็นไม้เถาเลื้อยที่ใช้ปลูกประดับรั้วบ้าน ซุ้มเรือนต้นไม้หรือแผงกำบังสายตาได้ดีชนิดหนึ่ง Allamanda ชื่อนี้เป็นการตั้งเพื่อเป็นเกียรติกับ Dr.Allamand

บานบุรีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นไม้เถาเลื้อย นอกจากบานบุรีพุ่มชนิดใบเล็ก (A.neriifolia) ถึงแม้จะเป็นไม้เถาเลื้อยก็ตามสามารถตัดแต่งทรงพุ่มทำ Standard ได้อย่างสวยงามอีกด้วย ลำต้นของบานบุรีจะเป็นข้อปล้อง แต่ละข้อปล้องจะถี่หรือห่างนั้นขึ้นอยู่กับความเจริญเติบโตในสภาวะสิ่งแวดล้อมของดินฟ้าอากาศ บานบุรีจะแตกไปตามข้อปล้อง 3-4 ใบ ออกตรงข้าม ใบยาวปลายเรียวแหลมแผ่นใบกว้างประมาณ 3-5 ซม. ยาวประมาณ 15-20 ซม. และจะมีตาแตกกิ่งเหนือใบ ลำต้นหรือก้านใบเมื่อเด็ดออกมาจะมียางใสเหนียวรสขมไหลออกมา

บานบุรีเหลืองดอกของบานบุรีเหลืองเป็นรูปปากแตร 5 กลีบ ส่วนปากแตรแยกกลีบแต่ละกลีบ ส่วนปลายลีบโค้ง ยอดกลีบแหลมเล็กน้อยคล้ายสัญลักษณ์วงเล็บปีกกา แล้วกลีบรวมกันเป็นหลอด ตั้งอยู่บนฐานรองดอก ซึ่งมีกลีบเลี้ยงสีเขียวรองรับ ช่อดอกแต่ละช่อจะมี 3-5 ดอก บานไม่พร้อมกัน และเมื่อบานแล้วจะร่วงหล่นภายใน 36 ชั่วโมงแล้วจะมีดอกใหม่บานขึ้นมาแทนที่ บานต่อเนื่องกันไปตลอดปี แต่ในฤดูที่บานบุรีมีดอกดกมากคือในราวต้นฤดูร้อนไปจนถึงสิ้นสุดฤดูฝน

บานบุรีนั้นมีหลายชนิดและหลายสี เช่น บานบุรีม่วง India Rubber vine หรือ Cryptostegia grandiflora อยู่ในวงศ์ Ascilpiadaceae บานบุรีม่วงไส้ขาว Saritia หรือ Saritaea magnifica ในวงศ์ Bigniniaceae บานบุรีสีกุหลาบ Purple allamanda หรือ A.violacea บานบุรีซ้อน Williams Allamanda หรือ A.cathartica var. williamsii เป็นต้น

บานบุรีเหลืองนั้นปลูกเลี้ยงง่ายได้ในดินเกือบทุกชนิดชอบขึ้นกลางแจ้ง ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งหรือปักชำและยังสามารถนำต้นสีอื่น ๆ เช่นต้นบานบุรีสีกุหลาบนำมาติดตากับต้นดอกเหลือง หรือดอกซ้อนได้อย่างดีอีกด้วย