กระทิง

ต้นกระทิง

แปรงล้างขวด

แปรงล้างขวด

ตันหยง

ตันหยง