ไข่ดาว

Oncoba spinosa (Flacourtiaceae), Oncoba, Wild White Rose, Fried Egg Tree.

ไข่ดาว
ไข่ดาว

ไข่ดาว เป็นไม้พุ่มขนาดกลางอาจสูงถึง 20 ฟุต ใบเล็กยาวราวนิ้วครึ่ง ริมใบเป็นจักละเอียด ปลายใบอาจแหลมหรือมน โคนใบมีหนามแหลมยาวประมาณครึ่งนิ้ว ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน ก้านใบสั้น ดอกสีขาวมี 5 กลีบใหญ่ชั้นเดียว ดอกบานเต็มที่กว้างถึง 3 นิ้ว กลางดอกมีเกสรตัวผู้สีเหลืองเป็นเส้นฝอยเล็ก ๆ ยาว ๆ รวมกันเป็นกระจุก เกสรตัวเมียอยู่กลางเกสรตัวผู้ ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอกบ่อยตลอดทั้งปี ดอกคล้ายดอกบุนนาค

ไข่ดาว มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบอาหรับ ไนจีเรีย เคนยา เป็นไม้เขตร้อนและกึ่งร้อน ชื่อออนโคบานี้เดิมเป็นชื่อท้องถิ่นพื้นเมืองในอาระเบีย นักพฤกษศาสตร์ได้พบครั้งแรกราว พ.ศ. 2318 จึงตั้งชื่อว่า ออนโคบาตา ตามชื่อพื้นเมืองและเนื่องจากมีหนามแหลมที่กิ่งโคนใบจึงเรียกว่า สปิโนซา แปลว่ามีหนาม

ไข่ดาว ขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด เป็นไม้ชอบอยู่กลางแจ้ง แต่ก็ต้องการน้ำมาก และค่อนข้างโตช้า

การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ดและตอน