โสมชะบา

Abelmoschus moschatus Medicus spp. Tuberosus Borss. (Malvaceae).

โสมชะบา

โสมชะบา เป็นไม้ล้มลุก ต้นทอดนอนหรือชูตั้งสูงประมาณ 2 ฟุต ลักษณะเหมือนโสมจีน ลำต้นกิ่งก้านมีขนอ่อนหรือขนแข็งเป็นหนามใบรูปไข่ยาวประมาณ 5 นิ้ว ดอกมี 5 กลีบ รูปไข่ปลายมนมีสีต่าง ๆ เช่นสีแดง เหลืองหรือสีม่วง เกสรคล้ายชะบาฝักกลมหรือรูปไข่ยาวประมาณ 2 นิ้ว มักมีขนแข็งหรือนุ่มคลุม

ถิ่นกำเนิดของโสมชะบาคืออินโดจีนแถบใต้ ไทย มาเลเซีย ออสเตรเลีย เวียดนามเหนือ มักขึ้นอยู่ทั่วไปตามที่รกร้างว่างเปล่า แถวอุตรดิตถ์ดอกสีชมพูเข้ม ทางนครสวรรค์ดอกสีเหลือง กาญจนบุรีมีทั้งชมพูและแดง กำแพงเพชรดอกสีชมพู ที่มาจากเกาหลีดอกสีแดง เล่าว่าทหารไทยที่ไปรบเกาหลีนำเข้ามาเพื่อใช้รากตามที่เชื่อว่าเป็นโสมเกาหลี ได้นำมาปลูกที่ศรีราชาและที่อำเภอมะขาม จันทบุรี แต่โสมนี้ไม่ใช่โสมเกาหลี และมีดอกคล้ายชะบาจึงเรียกว่าโสมชะบา นอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นอีกในท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น นครสวรรค์เรียกข้าวต้มเล็ก เพชรบูรณ์เรียกเง่ามหากาฬ ทางเหนือเรียกจี้จ้อ มหากาแดง

โสมชะบา เป็นไม้ล้มลุกที่ทนต่อความแห้งแล้ง ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ไม่ชอบดินเปียกแฉะนัก การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด

โสมชะบา อาจปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อชมดอก เพราะดอกมีสีสดสวยเตะตา การปลูกก็ง่าย อาจปลูกประดับบ้านและสวนในแปลงหรือตามมุมบ้าน