แววมยุรา

Torenia fournieri Lind (Scrophulariaceae)

แววมยุรา
แววมยุรา

แววมยุรา เป็นไม้ล้มลุก ต้นทอดไปตามพื้นดิน มีขนละเอียดสีขาวทั่วต้น ใบออกตรงกันข้ามเป็นคู่ ๆ ใบรูปสามเหลี่ยมมน กว้างประมาณครึ่งนิ้ว ยาวประมาณ 1 นิ้ว โคนใบป้าน ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นจัก ดอกออกเดี่ยวตามยอดและง่ามใบ กลีบรองดอกยาวประมาณครึ่งนิ้วมี 5 แฉก ปลายแหลม มีขนกลีบดอกสีม่วง เป็นกรวยยาวประมาณ 1 นิ้ว ปลายบานเป็นปากแตรแยกเป็น 5 แฉกตื้น ๆ ผลรูปยาวรีออกดอกระหว่างฤดูฝน

แววมยุรา ตามที่เบอร์กิลบอกไว้ว่าเป็นไม้ในแถบอินโดจีน ได้มีการนำมาปลูกในแถบนี้ราว พ.ศ.2419 ในเมืองไทยเรียกกันหลายชื่อ ในกรุงเทพ ฯ บางทีเรียกแววมยุเรศ อุบลราชธานีเรียกเกล็ดหอย

แววมยุราชอบอยู่ในที่โล่งแจ้งและชอบดินปนทรายที่ค่อนข้างแฉะ การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด

มีผู้รู้จักแววมยุรากันน้อย แม้แต่ตามบ้านเรือนก็ปลูกกันไม่ค่อยมากนัก แต่แววมยุราก็เป็นไม้ที่ควรแก่การสนใจที่จะนำมาเป็นไม้ประดับบ้านและสวนกันให้แพร่หลาย เพราะเป็นไม้ที่ให้ดอกสวยงามไม่น้อยอีกชนิดหนึ่ง