แปรงล้างขวด

Callistemon lanceolatus D.C. (Myrtaceae), Bottle Brush Tree

แปรงล้างขวด
แปรงล้างขวด

แปรงล้างขวด เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 20 ฟุต ทรงต้นอ่อนช้อย กิ่งโค้งอ่อนช้อยลู่พลิ้วลมคล้ายต้นหลิว ใบเรียวยาวรูปใบหอก ยาวประมาณนิ้วครึ่งดอกที่ดูเป็นฝอยเหมือนขนแปรงกลมๆ เป็นก้านเกสร ดอกที่แท้คือดอกสีเขียวหุ้มโคนเกสรตัวผู้เป็นกลุ่ม ดอกเหล่านี้อยู่รอบก้านดอกที่อยู่ปลายกิ่ง ก้านดอกยาวราว 5 นิ้ว เกสรตัวผู้ยื่นออกจากดอกราว 1 นิ้ว ปลายเกสรมีอับเรณูสีเหลือง ลักษณะคล้ายแปรงล้างขวด แปรงล้างขวดมีดอกหรือก้านเกสรสั้นยาว และมีสีสันต่าง ๆ กัน เช่น แดง ชมพู เหลือง ขาว รวมทั้งสีม่วง

แปรงล้างขวด มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย ในออสเตรเลียมีกว่า 30 ชนิด ชื่อสกุล Callistemon มาจากภาษากรีก Kallos แปลว่า สวยงาม และ Stemon คือ Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้สวยงาม ไม้ต้นนี้มีผู้นำเข้ามาในเมืองไทยเมื่อราว พ.ศ.2504 หลวงบุเรศรบำรุงการ ตั้งชื่อไทยให้

ไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่ปลูกง่าย ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ทนทานต่อความแห้งแล้งและความเปียกชื้น เจริญเติบโตเร็ว การขยายพันธุ์ ใช้วิธีตอนหรือเพาะเมล็ด

ในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา และในอังกฤษ นิยมปลูกไม้ต้นนี้เป็นไม้ประดับกันมาก ในเมืองไทยแปรงล้างขวดก็เป็นที่นิยมชมชอบของผู้รักต้นไม้ เนื่องจากรูปทรงอันอ่อนแอลู่กิ่งพลิ้วลม ดอกก็สวยงามแปลกตา มีสีสันต่าง ๆ หลายสีน่าชม