เวอบีน่า

Verbena erinoides Lamk (verbenaceae), Verbena.

เวอบีน่า
เวอบีน่า

เวอบีน่า เป็นไม้ดอกล้มลุก มีทั้งชนิดเลื้อยทอดไปตามพื้นดินและชนิดต้นตั้งตรงสูงประมาณ 1-2 ฟุต ใบเล็ก ๆ ขอบใบเป็นจัก ดอกออกเป็นกลุ่ม มีดอกย่อยเล็ก ๆ มีสีต่าง ๆ มากมาย เช่น ชมพู ขาว แดง ม่วง น้ำเงิน ดอกออกไม่ขาดระยะ

เวอบีน่า มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาแต่มี 2-3 ชนิดมีถิ่นกำเนิดในยุโรปและเอเชีย เวอบีน่ามีการผสมพันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้นอีกมากชนิด ในเมืองไทยที่รู้จักกันมากมี 2 ชนิด คือ V.erinoides Lamk และ V.tenera Spreng

เวอบีน่าขึ้นได้ในที่ดินธรรมดาทั้วไป เป็นไม้ชอบอยู่กลางแดด การขยายพันธุ์อาจใช้วิธีเพาะเมล็ด การปักชำ หรือการแบ่งแยกรากไปปลูก เป็นไม้ที่ปลูกง่าย ขึ้นง่าย แต่ก็โทรมง่ายเช่นกัน

เวอบีน่า เป็นไม้ที่มีผู้นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับกันเมื่อไม่นานมานี้เอง ก่อนนี้ยังไม่ค่อยมีผู้รู้จักแต่เวอบีน่าก็นับว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาเป็นไม้ประดับ เพราะให้ดอกที่มีสีสันงดงาม มักปลูกประดับบ้าน ประดับสวน ตามทางเดิน หรือมุมบ้าน เชิงบันไดก็ได้