เล็บมือนาง

Chinese Honey Suckle, Ran-goon Creeper

เล็บมือนาง-พันธุ์ไม้.com

เล็บมือนาง เป็นวัลยชาติเถาแข็ง อายุยืนยาวนาน มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย พม่า มาเลเซีย และในประเทศไทยใบใหญ่แผ่นใบบางอ่อนนุ่มเครือเถาทึบแน่น ออกดอกตลอดปีเป็นพวงช่อห้อยช่อลงมีกลิ่นหอมเย็น ชนิดดอกราดอกแต่ละดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบติดกันเป็นหลอดยาว ชนิดซ้อนจะมีกลีบเรียงตัวซ้อนกันอีกชั้นหนึ่ง สีของดอกเปรียบสีได้ตามช่วงอายุ ในระยะเริ่มผลิดอกบานจะมีสีขาวและค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพู ชมพูแก่ จนสีแดงคล้ำจึงจะร่วงโรย

แมลงปีกแข็ง หนอนและบุ้งเป็นศัตรูที่ชอบรบกวนและทำลายกัดกินใบอ่อนยอดอ่อนของ เล็บมือนาง อย่างมาก มีวิธีป้องกันได้ด้วยการฉีดยาปราบศัตรูพืช S-85 เสมอ ๆ หรือจะใช้พวก Temic 10 ฝังไว้โคนต้นให้ดูดซึมสร้างภูมิคุ้มกันให้ก็ได้ ตัวยาชนิดนี้มีประสิทธิภาพมาก และครั้งหนึ่ง ๆ อยู่นานได้ถึง 4 เดือน ซึ่งเป็นการลดปริมาณฉีดยาลงไปได้มาก แต่พึงพิจารณาถึงหลักการและวิธีการจากฉลากที่ติดยากับขวดให้ละเอียดเพียงพอเสียก่อน เพราะมีอันตรายสูง

เล็บมือนาง การขยายพันธุ์ใบใช้วิธีตอนสำหรับต้นดอกซ้อนขยายพันธุ์ยากอาจใช้วิธีสับรากซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด ชอบดินร่วนซุยมีอินทรียวัตถุมากๆ