เบญจมาศ

Chrysanthemum spp. and hybrid (Compositae), Chrysanthemum

เบญจมาศ
เบญจมาศ

เบญจมาศ เป็นไม้ล้มลุก สูงประมาณ 1-3 ฟุต ลำต้น กิ้งก้านและใบมีขนละเอียด ใบอ่อนนุ่ม ใบและดอกมีรูป ลักษณะ ขนาดต่าง ๆ กันสุดแต่พันธุ์และชนิดซึ่งมีพันธุ์ผสมใหม่เกิดขึ้นมากมาย ดอกก็มีหลายหลากสี ทั้งชนิดดอกเล็กดอกใหญ่ ตั้งแต่ขนาดดอกกว้างครึ่งนิ้วจนถึงหกนิ้ว

ถิ่นกำเนิดของเบญจมาศว่าคือเมืองจีน ได้มีการปลูกเบญจมาศในเมืองจีนมาก่อนพระเยซูสมภพกว่า 500 ปีหลังจากนั้นนับพันปีจึงแพร่พันธุ์เข้าไปในญี่ปุ่น ต่อมาจึงเข้าไปในยุโรปคือในฮอลแลนด์ราว พ.ศ.2231 แต่ก็ตายหมด ภายหลังจึงแพร่เข้าไปในฝรั่งเศสใน พ.ศ.2338 เข้าไปในอังกฤษและอเมริกใน พ.ศ.2341

เบญจมาศที่ปลูกในเมืองไทยสามารถให้ดอกได้ตลอดปี เป็นต้นไม้ที่ขึ้นได้ดีในที่ดินที่มีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ ชอบอยู่กลางแจ้ง ชอบปุ๋ยคอก เบญจมาศแยกได้เป็นสองพวก คือพวกอายุยืน (Perennial Chrysanthemum) ขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอ แยกหน่อ สกัดหางไหล หรือใช้เป็นกิ่ง กับพวกอายุสั้น (Annual Chrysanthemum) เป็นพวกล้มลุก อาจขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

โดยที่เบญจมาศมีรูปร่าง ขนาดสีสันของดอกและทรงต้นต่าง ๆ กันมากมาย จึงมีผู้ปลูกเบญจมาศกันอย่างกว้างขวาง อาจปลูกเป็นไม้ตัดดอกซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอันมาก หรืออาจปลูกรวมกันหลายชนิดในแปลงผสม หรือปลูกในสวนหิน ก็จัดว่าเป็นไม้ประดับที่งดงามทัดเทียมไม้พันธุ์อื่น ๆ

เบญจมาศพันธุ์ที่นิยมกันมากก็มีเช่น Decoratives กลีบดอกยาว ดอกเล็ก, Singles ดอกซ้อนไม่เต็ม กลางดอกมีดุมหรือตา, Spoons ดอกกลมแบน