อโศกสะปัน

Brownea grandiceps Jacq (Caesalpiniaceae), Rose of Venezuela.

อโศกสปัน
อโศกสปัน

อโศกสะปัน เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม สูงประมาณ 30 ฟุต ยอดแผ่พุ่มกว้างใบเป็นช่อเรียงสลับกัน ใบอ่อนเป็นสีนวลมีประม่วงเป็นพู่ห้อยระย้าจากกิ่ง ดอกออกเป็นช่อใหญ่ป้อม สีแดงสด ดอกมีรูคล้ายฟองน้ำจึงเรียกว่าอโศกสะปัน ขนาดของดอกโตตั้งแต่ 4 ถึง 9 นิ้ว

ถิ่นกำเนิดของอโศกสะปันคืออเมริกาใต้ ด้วยความที่ดอกเป็นที่ตรึงติดใจคน ไม้ต้นนี้จึงได้กระจายพันธุ์ไปทั่วโลก และในบรรดาไม้สกุลนี้ด้วยกันแล้ว อโศกสะปันได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งสกุล (Queen of the Genus)

อโศกสะปนได้ชื่อว่าเป็นไม้ในเขตร้อน จึงชอบแดดพอสมควรและชอบดินร่วนซุยที่มีอาหารในดินพอเพียง การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด

ด้วยความที่อโศกสะปันมีดอกอันงามประทับใจ ไม้ต้นนี้จึงเป็นที่ใฝ่หาของบรรดานักเล่นต้นไม้ที่จะได้มาไว้ประดับบ้านหรือสวนเพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตา แต่ถึงอย่างไรอโศกสะปันก็ยังคงเป็นไม้หายากและมีคุณค่ายิ่งในการเป็นไม้ประดับ