อัญชัน

Clitoria ternatea, C.alba (Leguminosae), Butterfly Pea.

อัญชัน

อัญชัน เป็นพันธุ์ไม้เถาเลื้อยที่ขึ้นงอกงามได้เกือบทุกแห่งในเขตร้อน และขึ้นไม่เลือกที่ เลื้อยไปตามพื้นดินก็ได้ เกาะพันเกี่ยวพักพิงกับสิ่งต่าง ๆ นานาก็ได้ มีอายุไม่สู้จะยืนนัก สุดแล้วแต่ภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อออกดอกจัดว่างดงามไม่น้อย โดยเฉพาะสีน้ำเงินที่สดบริสุทธิ์ รวมทั้งชนิดดอกสีขาว สีม่วง สีฟ้า ทั้งชนิดราและกลีบซ้อน ดอกใหญ่พอสมส่วน รูปร่างคล้ายฝาหอยเชลล์ กลีบนอกสีเขียว กลีบชั้นในแบ่งเป็น 5 กลีบ กลีบบนซึ่งดูคล้ายกลีบล่างใหญ่ สองกลีบข้างๆ และสองกลีบล่างซึ่งมักจะรวมกันเป็นรูปท้องเรือ พอดอกโรยแล้วติดฝักใหญ่ยาวประมาณ 5-10 ซม. มีเมล็ดภายใน 2-3 เมล็ด และนำไปขยายพันธุ์ได้

อัญชัน นอกจากจะเป็นไม้ประดับที่สวยงามแล้วดอกอัญชันยังสามารถนำสีจากกลีบดอกมาใช้ผสมสีทำขนมสีสดสวยน่ารับประทาน