อังกาบ

Barleria cristata Linn. (Acanthaceae)

อังกาบ
อังกาบ

อังกาบ เป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 3 ฟุต ใบรูปใบหอก กว้างประมาณนิ้วครึ่ง ยาวประมาณ 4 นิ้ว ปลายใบและโคนใบแหลม ดอกเป็นรูปกรวยหรือแตร มีชนิดสีม่วง สีม่วงชมพู สีม่วงอ่อนสลับม่วงแก่ สีขาว กับชนิดสีเหลือง ชนิดสีเหลืองลำต้นมีหนาม

ถิ่นกำเนิดของอังกาบอยู่ในอินเดีย ในเมืองไทยมีขึ้นอยู่ทั่วไปตามป่าราบ มีชื่อต่าง ๆ กันในแต่ละท้องถิ่น เช่นเชียงใหม่เรียกก้านชั่ง หรือลืมเฒ่าใหญ่ ตากเรียกคันชั่ง กรุงเทพ ฯ เรียกทองระอา ภาคกลางเรียกอังกาบเมือง ทางเหนือเรียกอังกาบกานพลู

อังกาบเป็นไม้ที่ขึ้นได้ทั้งในที่ร่มรำไรและกลางแจ้ง เป็นไม้ขึ้นได้ง่ายไม่เลือกดิน การขยายพันธุ์ใช้วิธีปักชำ

มีผู้ปลูกอังกาบ เป็นไม้ประดับบ้านและสวนมาช้านานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักปลูกเป็นรั้วเตี้ย ๆ หรือตามข้างกำแพง แม้อังกาบจะออกดอกเพียงปีละครั้งราวเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม แต่ดอกอังกาบก็ออกพรูสวยงามน่าชม มักมีผู้เก็บดอกอังกาบมาเสียบก้านกกปักแจกันแลดูสวยมาก แต่ดอกไม่ค่อยทน นอกจากนี้อังกาบยังมีสรรพคุณในทางสมุนไพรด้วย รากอังกาบมีรสเฝื่อน ใช้เป็นยาขับปัสสาวะและฟอกโลหิตสตรี อังกาบดอกเหลืองและขาวมีรสหวาน แก้เสมหะ