หมวกจีน

Holmskioldia sanguinea Retz. (Verbenaceae), Chinese-hat-plant. Reda.

หมวกจีน

หมวกจีน หรือเรด้า เป็นพันธุ์กึ่งเถาเลื้อยยืนต้นอยู้ได้เอง เถาแข็งแรง ทรงพุ่มไม่มีรูปทรงที่แน่นอน ถ้าปล่อยให้เลื้อยไปเองตามธรรมชาติ ถ้าต้องการควบคุมทรงพุ่มก็สามารถตัดแต่งได้ตามต้องการ เถามีสีน้ำตาลอมเทา แตกกิ่งสาขาออกมากมาย ใบรีรูปไข่ ปลายรีแหลม ความยาวประมาณ 8 ซม. กว้าง 3-4 ซม. หลังใบเรียบแผ่นใบบางมีเส้นใบปรากฏเห็นเด่นชัด ใบดกหนาออกตรงข้าม ดอกสีส้ม บางต้นสีแสดแตกแขนงดอกออกเป็นพวง ดอกออกตามตาเหนือก้านใบโดยแทงยอดเป็นช่อ ช่อหนึ่งๆ มีดอก 5 ถึง 8 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ ติดกันเป็นแผ่นคุ่มคล้ายจานรับคลื่นภาพเรด้า มีก้านเกสรอยู่ตรงกลางจานเป็นหลอดเล็กๆ สีขาวชูเด่นยาวประมาณ 2 ซม. แต่ละดอกโตประมาณ 2 ซม.

หมวกจีน เป็นไม้ประดับมีถิ่นกำเนิดในแถบถิ่นเทือกเขาหิมาลัย ปลูกได้ทุก ๆ ฤดูกาล ขยายพันธุ์ด้วยการตอน ตัดกิ่งปักชำ ชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ออกดอกตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวดอกดกเป็นพิเศษ ขณะออกดอกสลัดใบทิ้งเกือบหมดเหลือแซมอยู่บ้างซึ่งนับว่าเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งที่เรียกว่า ดอกและใบยังเสริมประดับกันอยู่อย่างมีสัดส่วน