หนามแดง, มะนาวไม่รู้โห่

Carissa carandas Linn. (Apocynaceae)

หนามแดง, มะนาวไม่รู้โห่

หนามแดง นอกจากชื่อดังกล่าวข้างต้น ชาวเชียงใหม่ยังเรียกว่า หนามขี้แฮด ทางภาคใต้เรียก มะนาวโห่ เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดใหญ่สูงประมาณ 3 เมตร มีน้ำยางสีขาวไหลออกมาเมื่อเปลือกถูกตัดหรือเกิดเป็นแผล แตกกิ่งออกเป็นง่าม มีหนามแหลมและบางครั้งเป็นสองแฉก ยาวประมาณ 5 ซม. ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้าม แผ่นใบรูปขอบขนานรูปไข่ ป้อมเกือบกลม กว้างประมาณ 4 ซม. ยาว 4-7.5 ซม. ปลายใบกลม โคนใบมน หรือเว้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ด้านบนเป็นมัน ดอกสีขาวหรือชมพูมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกเป็นช่อ กลีบดอกโคนติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบเป็นรูปหอกปลายแหลม มี 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ 5 อัน ติดอยู่กับปากแตรเกสรตัวเมีย 1 อัน ผลสด รูปรียาว 1.2-2.5 ซม. สีแดงแก่จัดเป็นสีดำ รับประทานได้ ภายในมี 5 เมล็ดหรือมากกว่านั้น

หนามแดง ขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือตอน มีสรรพคุณในทางสมุนไพรหลายอย่างเช่น ผลสุกแก้โรคลักปิดลักเปิด ใบแก้ท้องร่วง เจ็บคอ นอกจากนี้ยังใช้ปลูกประดับเพื่อความสวยงามแล้วเมื่อลำต้นไต่ไปตามรั้วบ้านยังป้องกันและกีดขวางขโมยได้อย่างดี