สายน้ำผึ้ง

Lonicera hildebrandtiana (Caprifoliaceae), Giant Honey Suckle.

สายน้ำผึ้ง

สายน้ำผึ้ง วัลยชาติต้นนี้ขึ้นแพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย พม่า และประเทศจีน มีลำต้นแข็งแรงเกาะเกี่ยวพันต้นไม้ใหญ่และหรือพุ่มไม้อื่นๆ  บางครั้งก็เลื้อยไปตามพื้นดิน เถายาวได้ถึง 60-80 ฟุต ชอบขึ้นในบริเวณราบลุ่มละเมาะป่าชายเขา ใบสีเขียวเป็นมันยาวคล้ายใบพิกุล ยาวประมาณ 6 นิ้ว ดอกสีขาวนวลมีกลิ่นหอมตอนเย็นตลอดคืน บางครั้งดอกมีสีแดงเรื่อๆ ด้านนอกของกลีบ กลีบบน 4 กลีบติดกันเป็นแผ่น กลีบล่างเรียวแหลมโค้งอ้าลง เกสรผู้ยาวแนบยื่นปลายงอนโค้ง 4 เส้น เกสรเมียอยู่ตรงกลางสั้นกว่าเกสรผู้ กลีบบนและกลีบล่างมาบรรจบกันเป็นหลอดโค้งยาวถึงฐานรองดอกประมาณ 3 ซม. ดอกออกเป็นกระจุกๆ ละ 4-5 ดอก ผลิดอกในฤดูฝน เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้เถาเลื้อยขึ้นซุ้มหรือแผงกำบังสายตาได้อย่างดี

สายน้ำผึ้ง ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งหรือตัดกิ่งปักชำในฤดูฝน