สังกรณี

Crossandra nilotica, C.massaica (Acanthaceae)

สังกรณี
สังกรณี

สังกรณี เป็นชื่อเรียกต้นไม้อยู่หลายต้นด้วยกัน เช่น เรียก Barleria strigosa Willd อันเป็นชื่อที่ทางการใช้เรียก Schefflera venulosa Harms ที่เรียกกันว่าหนุมานประสานกาย แต่สังกรณีที่เรียกกันในฐานะเป็นไม้ประดับมีอยู่ 2 ต้นคือ C.nilotica และ C.massaica ซึ่งกล่าวถึงเฉพาะสังกรณี 2 ต้นหลังนี้เท่านั้น

ไม้สังกรณี 2 ต้นที่กล่าวนี้เป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 4 ฟุต ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงกันข้าม เวียนสลับรอบต้น ใบมนรีปลายแหลมเช่นเดียวกับโคนใบ ใบยาวประมาณ 3 นิ้ว ดอกกว้างประมาณนิ้วครึ่ง หลอดดอกยาวประมาณนิ้วครึ่ง กลีบดอกสีแสดเป็นชนิด C.nilotica ถ้าสีส้มเหลืองเป็นชนิด C.massaica ทั้งสองชนิดมีวงในดอกเป็นสีเหลือง ออกดอกตลอดปี

สังกรณี 2 ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา ได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยมานานแล้ว การปลูกควรใช้ดินร่วนซุยมีอาหารพืชเพียงพอ การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือปักชำ