สร้อยอินทนิน
Thunbergia grandiflora Roxb. (Acanthaceae), Sky Flower.

สร้อยอินทนิน

สร้อยอินทนิน เป็นไม้เครือเถาที่งามแปลกตา มีช่อดอกเป็นพวงห้อยย้อยระย้าลงมาเป็นสายยาวๆ เหมือนม่าน กลีบดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ สีฟ้าอมม่วง, สีขาวก็มี โคนกลีบเชื่อมติดกันเหมือนถุงยาวประมาณ 2-3 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 3-4 ซม. กลีบบน 4 กลีบ มีหยักเล็กๆ 3 หยัก เวลาบานจะโค้งกลับไปด้านหลัง กลีบล่างรูปคล้ายท้องเรือหุ้มเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียไว้ เกสรตัวผู้ 2 อัน ยาวยื่นแต่ละอันมีอับเรณูเรียงต่อกัน เกสรตัวเมียมีหลอดท่อเกสรเรียวเล็กคล้ายเส้นด้ายปลายแยกเป็น 2 แฉกเล็กๆ

สร้อยอินทนินเวลาดอกบานจะเริ่มผลิจากโคนก้านช่อซึ่งยาวประมาณ 1.00 ม. เรื่อยลงถึงปลายช่อทุกวัน ๆ ละ 3-5 ดอก และจะร่วงหล่นในวันเดียว และดอกอ่อนที่ยังเหลือจะทยอยบานต่อไป ช่อดอกหนึ่งๆ จะมีดอกบานอยู่ประมาณ 10 วัน ก็ร่วงหล่นหมดช่อ ออกดอกตลอดทั้งปี

ใบลักษณะคล้ายใบตำลึง แต่มีส่วนเว้าน้อยกว่า แผ่นใบหนาและสากคาย ผิวใบด้านบนเรียบด้านล่างหยาบ ใบดกหนาทึบ เถายาวเหยียดเจริญเติบโตเร็วมาก

สร้อยอินทนิน การขยายพันธุ์ เนื่องจากไม่ค่อยติดเมล็ดจึงใช้วิธีตัดลำต้นปักชำแต่ผลที่ได้มักน้อยเพราะลำต้นกลวง ส่วนใหญ่จะใช้วิธีตอนโดยห่อหุ้มด้วยกาบมะพร้าวบริเวณข้อ