สร้อยสุมาลี, กุมาริกา

Parameria laevigata (Apocynaceae)

สร้อยสุมาลี

สร้อยสุมาลี, กุมาริกา พันธุ์ไม้เถาเลื้อยต้นนี้ ซึ่งมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ เถาไม่ยาวมาก ประมาณ 6 เมตร ลำต้นกลมน้ำตาลนวลผ่อง ช่องข้อปล้องไม่ถี่หรือไม่ห่างมีจังหวะจะโคนดี แตกกิ่งแขนงไม่มากไม่น้อย ตามข้อตาใบไม่ทุกข้อ ใบเขียวขนี แผ่นใบหนาแข็งแรงคล้ายใบมะนาว ขนาดกว้างประมาณ 3-5 ซม. ยาวประมาณ 6-8 ซม. เรียงใบตรงข้ามออกตามข้อปล้องใบไม่ดกทึบ ดอกออกเป็นช่อฟูฝอยตามลำต้น ดอกเล็กๆ สีขาวนวลบริสุทธิ์ ดอกบานพร้อม ๆ กันทุก ๆ ดอก ผลิดอกในฤดูหนาวต้นเดือนธันวาคม มีกลิ่นหอมอบอวลชวนดม

เนื่องจากลำต้นสร้อยสุมาลีมียางใสๆ เหนียวๆ ฉะนั้นการขยายพันธุ์จึงควรจะได้ขวั้นลำต้นตากให้แห้งสัก 1-2 วันก่อนจึงห่อหุ้มด้วยกาบมะพร้าวอีกทีหนึ่ง ประมาณ 3 อาทิตย์ก็จะงอกรากตัดไปชำได้ ส่วนการตัดกิ่งปักชำนั้น มักได้ผลเพียงครึ่งหนึ่ง และควรชำตอนต้นฤดูฝน คือราวเดือนพฤษภาคม