ศรีตรัง

Jacaranda filicifolia D.Don (Bignoniaceae), Jacaranda

ศรีตรัง

ศรีตรัง เป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูงประมาณ 30 ฟุต เป็นไม้พุ่มโปร่งแต่แตกกิ่งก้านสาขามากตอนยอด ใบเป็นใบรวม ใบย่อยออกเป็นคู่ตามก้านใบประมาณ 32 ใบ ใบรีปลายแหลม ใบเล็กเป็นฝอย ดอกออกเป็นช่อ แต่ละดอกเป็นรูปกรวยปลายบานแยกเป็น 5 แฉก ดอกสีน้ำเงินปนม่วง ยาว 1-2 นิ้ว ออกดอกในฤดูหนาว เวลาออกดอกจะทิ้งใบแทบหมด เห็นแต่ดอกพรูสะพรั่ง

ถิ่นกำเนิดเดิมของศรีตรังว่าอยู่ในบราซิล พระยารัษฎานุประดิษฐ์สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้นำพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาปลูกที่จังหวัดตรัง จึงได้ชื่อว่า “ศรีตรัง” ในกรุงเทพฯ บางทีเรียกว่าแคฝอย ศรีตรังมีชื่อพฤกษศาสตร์พ้องว่า J.acutifolia Humb. & Bonpl.

ศรีตรังเป็นไม้กลางแจ้ง ขึ้นได้ในดินเกือบทุกสภาพ แต่ก็ไม่ชอบดินเปียกแฉะนัก การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด

มีผู้นิยมปลูกศรีตรังเป็นไม้ประดับกันไม่น้อย เพราะแม้ศรีตรังจะให้ดอกเพียงปีละครั้ง แต่เมื่อยามมีดอกจะเห็นดอกออกพราวงามไปทั้งต้นสวยงามยิ่งนัก นับว่าคุ้มค่าแก่การรอคอย