ลดาวัลย์

Porana paniculata (Convolvulaceae), Snow Vine.

ลดาวัลย์

ลดาวัลย์ เป็นไม้เถาเลื้อยเล็กแต่เถายาว ใบดกทึบ รูปหัวใจ ปลายแหลม ขนาดกว้างประมาณ 3-5 ซม. ยาว 5-6 ซม. เส้นใบแตกเป็นริ้ว ออกสู่ริมใบนูนเนียนเห็นชัดเจนสวยมาก ดอกเล็กๆ สีขาวออกเป็นพวงช่อมากมาย บางครั้งมีสีขาวอมเหลืองอ่อนๆ แซมอยู่เล็กน้อย มีกลิ่นหอมแรงตอนเช้า แล้วกลิ่นจะค่อยๆ จางลงไปเมื่อยามสาย จนบ่ายจึงหายหอม ออกดอกในฤดูหนาวเหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกเลื้อยใต้ซุ้มเรือนต้นไม้หรือฉากบังตา (Partition)

ลดาวัลย์หรือลดา มีถิ่นกำเนิดในอินเดียและที่ราบสูงของพม่า  ชอบดินปนทรายมีอินทรียวัตถุเจือปน ขยายพันธุ์โดยการทับเถาหรือตอนลำต้น หรือกิ่งแขนง