รัก

Calotropis gigantean R.Br (Asclepiadaceae), Crown Flower, Giant Indian Milkweed.

รัก
รัก

รัก เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูงประมาณ 10 ฟุต ใบใหญ่หนาแข็งลักษณะคล้ายใบหูกวาง ทั่วใบมีขนละเอียดเป็นเหลือบสีขาวนวล ดอกออกเป็นช่อใหญ่ สีขาวอมม่วงอ่อน ผลกลมโตยาวพอแก่จะแตกปลิวคล้ายนุ่น ทุกส่วนทั้งต้น กิ่ง ก้านและใบมียาวมาก

รักเชื่อว่าเป็นพืชพื้นเมืองของอินเดีย แต่ในเมืองไทยก็มีขึ้นอยู่ทั่วไป และมีปลูกกันตามบ้าน สวนและวัดมานานแล้ว มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาคเหนือเรียก ปอเถื่อน ป่านเถื่อน ภาคกลางเรียก รักดอก

ต้นรัก เป็นไม้กลางแจ้ง ชอบดินร่วนซุยหรือดินปนทราย เป็นพืชที่ปลูกง่าย การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือปักชำ

รักมีขึ้นอยู่ตามที่รกร้างว่างเปล่าทั่วไป จึงไม่ค่อยมีผู้ปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับกันนัก แต่รักก็ยังนับได้ว่าเป็นไม้ที่อาจนำมาปลูกประดับบ้าน สวนและสถานที่ต่าง ๆ ได้ดี เนื่องจากมีใบ ลำต้นขาวสะอาดตา และให้ดอกที่นิยมนำมาใช้ร้อยทำอุบะหรือดอกไม้หุ้มไตร อนึ่งตามสรรพคุณยาโบราณก็ว่า รักมีรสจืด ใบแก้ริดสีดวงในลำไส้ ดอกฆ่าเชื้อกลากเกลื้อน ผลแก้รังแค รากแก้มูกเลือด