มะลิเลื้อย

Jusminum nitidum (magnificum) (Oleaceae), Angel wing Jasmine.

มะลิเลื้อย

มะลิเลื้อย เป็นไม้เถาเลื้อยเถาสั้น ทรงพุ่มเล็กใบดกเขียวสดตลอดปี ถิ่นกำเนิดในคาบสมุทรแปซิฟิค, ใบรูปหัวใจยาวรี ปลายแหลม ขนาดกว้าง 2.5-4 ซม. ยาวประมาณ 6-8 ซม. ลำเถาค่อนข้างแข็งข้อปล้องสั้น ใบผลิที่ข้อตรงข้าม แตกกิ่งก้านเหนือตาใบ ดอกมีกลิ่นหอมตอนเช้าและยามเย็น สีขาวบริสุทธิ์ 9 กลีบ โคนเป็นหลอดตั้งอยู่บนฐานดอกมีกลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกแต่ละกลีบรูปหอก กลีบแคบยาว ปลายกลีบโค้งกลับเล็กน้อย ดอกแต่ละดอกโตประมาณ 3-5 ซม. ออกที่ยอดกิ่งเป็นกระจุกสีขาวบริสุทธิ์

มะลิเลื้อยนี้เหมาะที่ปลูกในดินร่วนปนทราย ปลูกในกระถางมังกรขนาดใหญ่ ใช้หลักปัก จับเถาม้วนพันหลักจะเป็นพุ่มสวยงามมากทั้งไม้ต้นนี้มีลักษณะพิเศษคือต้องทำให้เถางอโค้งจะทำให้ออกดอกดกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำหรือตอน