มะลิวัลย์

Jusminum undulatum (Oleaceae), Angel-hair Jasmine.

มะลิวัลย์

มะลิวัลย์ เป็นไม้เถาเล็กเรียวคล้ายเส้นด้ายเลื้อยทอดไปตามพื้นดินก็ได้ เลื้อยขึ้นปกคลุมบนพุ่มละเมาะไม้หรือปลูกเลื้อยขึ้นบนแผงบงตาหรือเรือนต้นไม้ได้อย่างสวยงาม เพราะมีดอกดกสีขาวบริสุทธิ์ตลอดปี ทั้งยังมีกลิ่นหอมฟุ้งขจรขจายไปทั่วบริเวณ ลักษณะของดอกเป็นหลอดเมื่อตูมจะมีสีชมพูอ่อนๆ เมื่อบานแล้วกลีบดอกจะคลี่ขยายกว้างแยกจากกันจำนวน 9 กลีบ เรียวเล็กมากโค้งกลับไปสู่ก้านดอก ช่อหนึ่งๆ จะมีดอก 3-5 ดอก ออกตามปลายกิ่งที่แตกเป็นแขนงตามข้อลำต้นมากมาย ดูอ่อนหวาน

มะลิวัลย์มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและอินเดีย ปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยการตอน หรือทับกิ่ง ชอบดินร่วนซุยที่มีอินทรียวัตถุ