พู่ชมพู

Calliandra haematocephala, Hassk (Mimosaceae), Pink Red Power Puff.

พู่ชมพู
พู่ชมพู

พู่ชมพู เป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูง 15-30 ฟุตก็มี เป็นไม้พุ่มเตี้ยก็มี มีอยูหลายพันธุ์ด้วยกัน กิ่งก้านมักออกเกะกะและอ่อนลู่ ใบเป็นใบประกอบออกตรงกันข้ามเป็นคู่ ๆ ลักษณะมนรีปลายแหลม ก้านใบสั้น ใบยาวประมาณ 2 ½ นิ้ว ดอกออกเป็นช่อตามโคนก้านใบปลายกิ่ง ช่อหนึ่งจะมีกระจุกดอกย่อย 6-12 กระจุก ดอกจะบานพร้อมกันในกระจุกเดียวกัน เมื่อบานเต็มที่เกสรตัวผู้ของดอกแท้ที่รวมตัวกันอยู่จะฟูออกเป็นฝอยสีแดงเป็นพู่สวยงาม

ถิ่นกำเนิดของพู่ชมพูเชื่อว่าเป็นเม็กซิโก แต่บางแห่งก็ว่าเป็นพืชพื้นเมืองของฮาวาย นอกจากพันธุ์ C.haematocephala แล้ว ยังมีพันธุ์อื่น ๆ อีกมาก เช่น C.surinamensis ต้นสูงประมาณ 15 ฟุต บางชนิดเป็นพุ่มเตี้ย และยังมีชนิดดอกสีชมพูและสีขาวอีกด้วย

พู่ชมพู เป็นไม้กลางแจ้ง ขึ้นได้ดีในที่ดินเกือบทุกสภาพ การขยายพันธุ์ใช้วิธีตอนหรือเพาะเมล็ดจากฝักแก่

มีผู้นิยมปลูกพู่ชมพูเป็นไม้ประดับเพื่อชมดอกกันอยู่ไม่น้อย เป็นไม้ที่มีดอกงามแปลกอีกชนิดหนึ่งแม้ดอกจะออกเพียงปีละครั้งตั้งแต่ธันวาคมถึงเมษายน