พุดสามสี

Brunfesia hopeana Benth (Solanaceae), Yesterday Today and Tomorrow.

พุดสามสี
พุดสามสี

พุดสามสี เป็นไม้พุ่ม สูงเต็มที่ราว 6 ฟุต มีกิ่งก้านสาขาเจริญงอกงามเป็นพุ่มหนา ใบมนรีปลายแหลมใบเกลี้ยงยาวราว 6 นิ้ว ดอกออกตามข้อต้น โคนก้านใบหรือปลายกิ่ง เป็นดอกราชั้นเดียวมี 5 กลีบ กลีบย่น กว้างประมาณ 1 นิ้ว ดอกแรกบานเป็นสีม่วงแก่ อีกวันหนึ่งดอกจะเป็นสีม่วงอ่อน วันที่สามจะกลายเป็นสีขาว พอวันที่สี่ดอกก็โรย ดอกมีกลิ่นหอมแรงส่งกลิ่นตั้งแต่เย็นถึงเช้า เมื่อจวนโรยกลิ่นจะจางลง

พุดสาม สีมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาแถบร้อนและในหมู่เกาะอินดีส ในเมืองไทยมีชื่อเรียกกันหลายชื่อคือ พุทธชาดสามสี พุดสี สามราศี พุทธชาดม่วง

การปลูกพืชสามสีปลูกได้ในดินทุกชนิด แต่ก็ควรเป็นดินที่มีอาหารพืชและความชื้นพอเพียง การขยายพันธุ์ใช้วิธีตอนหรือปักชำ

พุดสามสี เป็นไม้ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เพราะเป็นดอกไม้กลางแจ้งที่ให้ดอกดกมาก ดอกก็เปลี่ยนได้เป็นสามสีและมีกลิ่นหอมออกดอกตลอดปี จะมองเห็นดอกบานสะพรั่งเต็มต้นมีดอกเป็นสามสีงามตายิ่ง