พุดรา

Holarrhena densiflora Ridl. (Apocynaceae), Justmine Tree.

พุดรา
พุดรา

พุดรา เป็นไม้พุ่มเล็ก ต้นสูงประมาณ 6 ฟุต ตามลำต้น เปลือกกิ่งก้าน ใบเมื่อถูกหักหรือเป็นรอยจะมียางขาวไหลออกมา ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่สลับตรงกันข้ามตามข้อต้น ใบรูปไข่เกลี้ยง ยาวประมาณ 4 นิ้ว ตามหลังใบมีขนดอกออกตามปลายกิ่งเป็นช่อ เป็นดอกราชั้นเดียวสีขาวมี 5 กลีบ ดอกกว้างประมาณนิ้วครึ่งมีกลิ่นหอมน้อย ๆ ออกดอกตลอดปี

พุดราเป็นไม้ป่าที่ขึ้นอยู่ทั้วไปแถบป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ ตลอดจนตามไร่ นาและสวน มีชื่อเรียกกันตามท้องถิ่นต่าง ๆ กัน เช่น พิษณุโลกเรียกนมราชสีห์ นมเสือ ทางใต้เรียกพุดทอง โมกเตี้ย ทางภาคกลางเรียกพุดทุ่ง พุดนา ทางเหนือเรียกมูกน้อย มูกนิ่ง โมกน้อย โมกนั่ง

พุดราเป็นไม้ที่ขึ้นง่าย ไม่เลือกดิน แต่ก็ชอบดินที่มีอาหารพืชเพียงพอ ทนแดดทนฝน เป็นไม้กลางแจ้ง การขยายพันธุ์ใช้วิธีปักชำ

พุดรามีปลูกกันตามวัดและตามบ้านเป็นไม้ประดับที่ให้ดอกมีกลิ่นหอม บางทีก็มีผู้นำไปร้อยมาลัย