พุดซ้อน

Gardinia jasminoides Ellis (Rubiaceae), Cape Gardenia

พุดซ้อน
พุดซ้อน

พุดซ้อน เป็นไม้พุ่มสูง สูงประมาณ 7 ฟุต มักแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกลม มีใบแน่นทึบ ใบมนรีเป็นมันสีเขียวแก่ ปลายแหลม ยาวประมาณ 2 นิ้ว ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามง่ามกิ่งใกล้ยอด ดอกมีกลีบซ้อนแน่นหลายชั้น สีขาวอมเหลืองมีกลิ่นหอม มักบานและส่งกลิ่นตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงเช้า

พุดซ้อนมีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในเมืองจีน ในเมืองไทยมีชื่อเรียกกันในแต่ละท้องถิ่นต่าง ๆ กัน เช่น ทางเหนือเรียกเคดถวา เชียงใหม่เรียกแคถวา ภาคกลางเรียกพุดจีน พุดใหญ่ ราชบุรีเรียกพุทธรักษา

พุดซ้อนเป็นไม้กลางแจ้ง ชอบดินร่วนซุยที่มีความชื้นและมีอาหารพืชพอเพียง เป็นต้นไม้ที่ปลูกไม่ยาก การขยายพันธุ์ใช้วิธีตอน

พุดซ้อนนิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อชมดอกอันขาวสวยงามบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอม มักปลูกร่วมกับไม้ประดับชนิดอื่น