พวงโกเมน

Mucuna bennettii F.Muell (Leguminosae), New Guinea Creeper.

พวงโกเมน

พวงโกเมน เป็นไม้เถาเลื้อยที่แข็งแรงอายุคงทนนานปี สามารถเลื้อยทอดเถาไปได้ไกล ยาวถึง 50 เมตร ใบสีเขียวเป็นมันเป็นใบรวมก้านหนึ่งมี 3 ใบ เส้นกลางใบนูนเด่นเห็นชัด ใบดกหนาทึบเหมาะที่จะปลูกเลื้อยขึ้นปกคลุมเรือนร้านต้นไม้ แม้ยังไม่ถึงฤดูผลิดอกดูใบที่ปกคลุมก็ยังสวยสะดุดตา ออกดอกในฤดูฝน ดอกดกมากออกตามลำต้นเกือบทุกข้อปล้องตั้งแต่โคนต้นถึงปลายกิ่ง ดอกสีแดงแสดสดหรือแดงเพลิง ข้อปล้องหนึ่งออกช่อตั้งแต่หนึ่งช่อขึ้นไปถึงเจ็ดแปดช่อ แต่ละช่อห้อยย้อยยาวประมาณ 50-70 ซม. ดอกแต่ละดอกคล้ายดอกแคแดง หรือแคดอกขาว (แคบ้าน) อัดตัวเป็นกระจุกตามก้านช่อมากมาย แต่ละดอกโตประมาณ 3-5 ซม. ยาว 8-10 ซม.

พวงโกเมนนี้เป็นไม้ตระกูลถั่ว จึงเติบโตเร็วยิ่งนัก ชอบแสงแดดจัดตลอดวัน ถ้าอยู่ในร่มเงาไม้ใหญ่ใบจะน้อยและไม่ใคร่ออกดอก ชอบดินร่วนปนทราย ความชื้นสูง ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง