พวงแส, แส

Jacquemontia pentantha (Convolvulaceae)

พวงแส

ในบรรดาพันธุ์บุปผาชาติทั้งมวลที่มีดอกสีน้ำเงินหรือที่มีส่วนผสมของสีอันจัดว่าเป็นสีน้ำเงินนั้น นับว่าหายากกว่าสีอื่นๆ ทั้งสิ้น พวงแส เป็นวัลยชาติชนิดหนึ่งที่มีดอกสีจัดอยู่ในหมวดหรือหมู่สีน้ำเงิน และเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีลำต้นอ่อนบางเบาไม่โต มีเถาพันเกาะเกี่ยวสิ่งพักพยุงตัว ลำเถาที่เป็นแขนงนั้นเรียวเล็กกลมเกลี้ยง มีใบเล็กรูปร่างคล้ายใบโพธิ์ แผ่นใบบางจัดเรียงตัวสลับทะแยงกันเวลาออกดอกเป็นช่อ ก้านยาวเกิดตรงเหนือข้อใบ ก้านช่อนี้จะเกิดบนกิ่งและเบนออกทางเดียวกันหมดก้านช่อหนึ่งๆ มีดอกประมาณ 5-6 ดอก และบานพร้อมๆ กันหลายๆ ช่อทยอยกัน ตัวดอกนั้นมีขนาดประมาณ 2.5 ซม. รูปปากแตร สีน้ำเงินเลื่อมรุ้งในตัว กลีบบางคล้ายแพรเยื่อไม้

โดยปกติ พวงแสเป็นพันธุ์ไม้ที่ออกดอกตลอดปี แต่ในระยะต้นฤดูฝนจนสุดฤดูฝนจะมีดอกดกพรูสะพรั่งกว่าทุกฤดู นับว่าเหมาะที่จะปลูกประดับตามสถานที่เป็นรั้วโปร่ง ๆหรือแผงผนังตั้งกัน เป็นไม้ที่ใช้ตอนหรือทับกิ่งขยายพันธุ์