พวงแสดต้น

Tecomaria capensis Spach (Bignoniaceae), Cape Honey Suckle

พวงแสดต้น
พวงแสดต้น

พวงแสดต้น เป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 5 ฟุต แตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มแน่นทึบ แต่ลำต้นและกิ่งก้านบอบบาง เปราะหักง่าย ใบจะออกแน่นทึบเป็นกลุ่มแถบปลายกิ่ง หรือตอนบนของลำต้น ใบเป็นใบรวม อยู่ในก้านเดียวกัน ก้านละ 5-7 ใบ ใบจักยาวประมาณ 2 นิ้ว ดอกออกเป็นช่อตามยอดกิ่ง ดอกสีแสดสดสว่าง มีรูปร่างคล้ายแตรฝรั่ง มีกลีบ 5 กลีบเชิดงอนขึ้น ดอกมักบานพร้อมกันทั้งต้น ช่อดอกหนึ่งจะมีดอกประมาณ 10-30 ดอก ดอกยาวประมาณ 2 ½ นิ้ว

พวงแสดต้นเป็นไม้พื้นเมืองของแอฟริกาใต้ขึ้นมาจนถึงทรานสวาล ในเมืองไทยบางทีก็เรียกว่าหงอนนกยูง

พวงแสดต้น เป็นต้นไม้ปลูกไม่ยากนัก ชอบดินที่มีอาหารพืชมาก เป็นต้นไม้ชอบอยู่กลางแจ้ง แต่ไม่ต้องการแดดจัดหรือลมแรง ต้องมีการระบายน้ำที่ดีพอ การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด ตอน หรือปักชำ

พวงแสดต้นมักปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อชมดอกอันสวยงาม สีแสดที่ออกดอกเต็มต้น ดอกจะออกเป็นระยะตลอดปี