พวงทองเถา

Tristellateia australasiae (Malpighiaceae), Galphinmia Vine.

พวงทองเถา

พวงทองเถา พวงทองเครือ (กรุงเทพฯ) ระคนทอง (เชียงใหม่) เป็นไม้เครือเถาเล็ก ลำต้นอ่อนๆ มีขนอ่อนๆ ปกคลุม เปลือกเหนียวและหนา มีข้อปล้อง แต่งกิ่งก้านบนช่วงปล้องตาใบซึ่งออกสองข้างลำต้น ใบรูปไข่สีเขียวสด ใบหนา ดอกเป็นช่อแต่ละดอกโตประมาณ 1.5-2 ซม. มี 5 กลีบเรียวเล็กๆ สีเหลืองสดเกสรเป็นกระจุกตรงกลางดอกสีส้มแดง ดอกกลุ่มหนึ่งออกบนก้านช่อรวมกันเป็นรูปฉัตร ก้านช่อยาวประมาณ 10-15 ซม.

เนื่องจากพวงทองเถาเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดเล็กจึงสามารถปลูกในกระถาง แล้วใช้หลักปัก จัดแต่งเถาให้พันเวียนปกคลุมหลัก มันจะชูช่อดอกพรูสะพรั่งสวยงามไม่มีที่ติ ขึ้นง่ายในดินร่วนซุยปนทรายมีอินทรียวัตถุปนเล็กน้อย ขยายพันธุ์ด้วยการทับกิ่ง ตัดกิ่งปักชำ และตอนกิ่ง