พวงชมพู

Antigonon leptopus Hook (Polygonaceae), Coral Vine

พวงชมพู

พวงชมพู พวงชมพู ถิ่น Mexico เป็นวัลยชาติอันมีลำเถาอ่อน ตอนโคนแข็ง ลำเถาทอดยอดเลื้อยพันที่พักพยุงใบนั้นสีเขียวอ่อน ทอดยอดได้เร็วมากใบดก ออกเดี่ยวทแยงขึ้นไปตามลำเถา รูปร่างลักษณะคล้ายใบโพธิ์แผ่นใบบางเส้นใบเห็นเด่นชัดมีสีแดงเรื่อๆ ดอกออกเป็นช่อใหญ่ประกอบไปด้วยดอกเล็ก ๆ คล้ายรูปหัวใจ สีชมพูบ้างอ่อนบ้างบางทีก็มีสีขาว ตอนปลายช่อมักจะยืดตัวใบเป็นมือเกี่ยวเกาะพันสิ่งอื่นเพื่อเป็นการพยุงตัว พวงชมพูนี้เป็นไม้ที่ไม่มีฤดูกาลในการผลิดอก และมีดอกดกตลอดเวลานับเป็นไม้ดอกที่งดงามสีเย็นตาไม่ฉูดฉาด ปลูกง่าย อายุสั้นถ้าอยู่ในที่แห้งแล้ง ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด