พยับหมอก

Plumbago auriculata LamK (Plumbaginaceae)Leadwort.

พยับหมอก
พยับหมอก

พยับหมอก เป็นไม้กึ่งเลื้อย อาจแตกกอได้สูงหลายฟุต แต่มักนิยมตัดแต่งกิ่งก้านให้เป็นไม้พุ่มต่ำเพื่อให้กิ่งก้านคดเคี้ยวสวยงาม ใบเป็นใบเดี่ยว แตกเป็นกลุ่มขนานไปตามข้อต้น ใบมนรีโคนใบเรียวแหลม ยาวราว 2 นิ้ว ใต้ใบสาก ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง สีคราม ดอกรูปร่างคล้ายดอกเข็มแต่กลีบดอกใหญ่กว่า ดอกยาวราว 1 ½ นิ้วมี 5 กลีบ มีเส้นสีน้ำเงินเข้มแบ่งกลางกลีบดอกทุกกลีบ

พยับหมอก เป็นไม้พื้นเมืองของแอฟริกาใต้ เป็นดอกไม้พวกสีน้ำเงินที่ทั่วโลกนิยม ในเมืองไทยบางทีก็เรียกว่าเจตมูลเพลิง ฝรั่งมีชื่อพ้องว่า P.capensis Thunb.

พยับหมอกเป็นไม้ที่ชอบอยู่กลางแจ้ง แต่ก็ต้องการดินที่มีความชุ่มชื้นพอ ในเวลาเปลี่ยนฤดูมักเป็นโรคใบไหม้หรือโรคยอดเน่า การขยายพันธุ์ใช้วิธีตอนและตัดกิ่งปักชำ

พยับหมอก อาจปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อชมดอกสีครามหรือน้ำเงินซึ่งหายากและเป็นที่นิยมกันมาก ดอกก็ออกตลอดทั้งปี แม้ดอกจะดูบอบบางแต่ก็ทนทานใช้ปักแจกันได้นานวัน อาจปลูกตามริมทาง ในสวน ในแปลงหรือในกระถางก็ได้