ผักบุ้งรั้ว

Ipomoea carnea Jacq. I.crassicaulis Rob. (Convolvulaceae), Morning Glory Tree.

ผักบุ้งรั้ว, ผักบุ้งฝรั่ง

ผักบุ้งรั้ว หรือ ผักบุ้งฝรั่ง เป็นไม้เถาแข็ง เมื่อมีอายุนานปีสามารถยืนต้นได้เอง มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาถิ่นร้อนและบราซิล ลำต้นมียางเหนียวสีขาวเมื่อถูกตัดจะไหลออกมา ลักษณะของใบคล้ายรูปฝ่ามือ แยกออกเป็น 5 แฉก แฉกลึกถึงโคน ปลายใบเรียวแหลมยาวประมาณ 15 ซม. ดอกสีชมพูอ่อนรูปแตรปากบาน กลีบดอกติดกันเป็นพืดเหมือนดอกผักบุ้ง ดอกดกออกพรูเต็มต้นตลอดปี ชอบขึ้นในบริเวณชุ่มชื้นหรือริมน้ำ ไม้ต้นนี้น้ำท่วมไม่ตาย จึงเหมาะแก่การปลูกริมรั้วและสามารถขึ้นริมทะเลหรือในที่น้ำกร่อยเค็มได้ เจริญงอกงามได้ทั้งในดินร่วนปนทรายและดินเหนียว

การขนายพันธุ์ผักบุ้งรั้ว หรือ ผักบุ้งฝรั่ง สามารถแพร่ขยายพันธุ์ด้วยการตอน, ตัดกิ่งปักชำหรือทับกิ่ง