ผกากรองเลื้อย

Lantana sellowiana, Linn. & Otto (Verbenaceae), Weeping Lantana.

ผกากรองเลื้อย
ผกากรองเลื้อย

ผกากรองเลื้อย เป็นไม้เลื้อยทอดตามดิน อาจชูกิ่งก้านสาขาขึ้นสูงประมาณ 1 ฟุต ลักษณะทุกอย่างเหมือนผกากรองพุ่ม แต่ลำต้นและใบดูจะมีขนคายน้อยกว่า ใบรูปไข่ริมใบจัก ดอกเล็กออกเป็นกระจุกรวมเป็นดอกเดียว โตประมาณ 1-1 ½ นิ้ว เท่าที่ปลูกกันในเมืองไทยมีอยู่สองสี คือสีเหลือง กับสีม่วงออกดอกตลอดปีเช่นเดียวกัน

ผกากรองเลื้อยนี้เพิ่งมีปรากฏในเมืองไทยเมื่อไม่ช้านานมานี้เอง ไม่ทราบว่าผู้ใดนำเข้ามาจากที่ใด เมื่อใด แต่ก็มีผู้นิยมปลูกกันแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ผกากรองเลื้อยนี้มีชื่อพ้องว่า L. montevidensis Brig

ผกากรองเลื้อยชอบดินร่วนซุยมีอาหารพืชพอเพียง ไม่ชอบดินเปียกแฉะ ขึ้นได้ทั้งกลางแจ้งและในที่รำไร การขยายพันธุ์ใช้วิธีตัดกิ่งปักชำ

มีผู้นิยมปลูกผกากรองเลื้อยเป็นไม้ประดับมากยิ่งขึ้นทุกที เนื่องจากไม้ต้นนี้ให้ดอกอันสวยงามสีเหลืองและม่วงละลานตา มักปลูกในกระถางวางไว้ในที่สูง ให้กิ่งก้านเลื้อยห้อยย้อยลงมาเพื่อชมดอก