ปัตตาเวีย

Jatropha integerrima Jacq (Euphorbiaceae)

Jatropha

ปัตตาเวีย
ปัตตาเวีย

ปัตตาเวีย เป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูงประมาณ 5 ฟุต รูปทรงต้นค่อนข้างสูงโปร่ง ใบใหญ่ใบรูปไข่ สีเขียวแก่ หลังออกสีแดง ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง แต่ละดอกในช่อมี 5 กลีบ สีแดงหรือชมพู ดอกออกทนนาน และให้ดอกเป็นระยะ ๆ ตลอดปี

ปัตตาเวียมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอินดีสตะวันตก และกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศเขตร้อนทั่วไป

การปลูกปัตตาเวียควรใช้ดินเผามีใบไม้ผุ ปัตตาเวียเป็นไม้กลางแจ้งชอบแดด และชอบความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ ไม่ชอบดินเปียกและการขยายพันธุ์ใช้วิธีตอนหรือเพาะเมล็ด

มีผู้นิยมปลูกปัตตาเวียเป็นไม้ประดับ ตามบ้านและสวนกันพอสมควร เนื่องจากปัตตาเวียให้ดอกที่แดงหรือชมพูสด ทนนาน และมีดอกให้ได้ชมตลอดปี เหมะที่ปลูกรวมในกลุ่มไม้ประดับพันธุ์อื่นหรือปลูกอย่างโดดเดี่ยว