บุหงาส่าหรี

Citharexylum spinosum Linn., (Verbenaceae)

บุหงาส่าหรี
บุหงาส่าหรี

บุหงาส่าหรี เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 25 ฟุต เป็นที่มีกิ่งก้านสาขาแตกพุ่มใบหนาเปลือกต้นและใบมีกลิ่นเหม็นเขียว ใบเป็นชนิดใบเดี่ยวออกเป็นคู่ขนานกันตามข้อต้น ใบรูปใบหอกค่อนข้างแข็งแต่เรียบ เส้นกลางใบหนาแข็ง ขอบใบทั้งสองมักพับเข้าหากัน ดอกเล็ก ๆ สีขาวห้อยเป็นพวงตามง่ามกิ่งหรือปลายกิ่ง ในพวงแต่ละก้านดอกจะมีดอกติดเรียงสลับกันจากโคนถึงปลาย ดอกจะบานตลอดหมดก้านหนึ่งในเวลา 8-10 วัน ดอกมี 5 กลีบ ดอกกว้างประมาณครึ่งนิ้ว พวงดอกหนึ่งจะมีดอกเป็นกระจุก 8-15 กระจุก ดอกมีกลิ่นหอมแรง

ถิ่นกำเนิดของบุหงาส่าหรีอยู่หมู่เกาะบาร์บาโดส ในเมืองไทยมีชื่อเรียกอีกหลายอย่างคือ บุหงาแต่งงาน บุหงาบาหลี ราชาวดี

บุหงาส่าหรีเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกง่ายขึ้นง่าย ไม่เลือกดิน เจริญงอกงามได้ในดินเกือบทุกสภาพ ไม่เลือกปุ๋ย ขยายพันธุ์ด้วยการตอนหรือปักชำ

มีผู้ปลูกบุหงาส่าหรีกันไม่ค่อยมากนัก แต่บุหงาส่าหรีก็เป็นไม้ประดับไม้ดอกที่ควรแก่การให้ความสนใจ เพราะให้ดอกที่สวยงามไม่แพ้ต้นไม้อื่น ออกดอกให้ตลอดปี และมีกลิ่นหอมแรงด้วย