บานเช้า

Turnera spp (Turneraceae), Sage Rose

บานเช้า
บานเช้า

บานเช้า เป็นไม้ล้มลุกพุ่มเตี้ยสูงประมาณ 1 ฟุต ใบรีโคนและปลายใบแหลม ริมใบมีจัก ใบบางยาวประมาณ 4 นิ้ว ดอกเดี่ยวออกตามยอด ดอกมี 5 กลีบ บานเช้าในเมืองไทยมี 2 ชนิด คือ T.subulata G.E. Smith บานเช้าสีนวล ดอกสีขาวนวล วงในเป็นสีม่วง โคนกลีบดอกมีระบายสีเหลืองกับ T.ulmifolia Linn ดอกสีเหลืองแก่

บานเช้ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาแถบร้อน และอินดีสตะวันตก ชื่อสกุล Turnera นี้ตั้งให้เป็นเกียรติแก่ William Turner นักพฤกษศาสตร์มีชื่อชาวอังกฤษตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 22

บานเช้าเป็นไม้กลางแจ้ง ขึ้นได้ในที่ดินทุกชนิด แต่ก็ชอบดินร่วนซุย การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือปักชำ

มีผู้ปลูกบานเช้าเป็นไม้ประดับตามบ้านและสวนกันไม่น้อย โดยอาจปลูกเป็นร่องริมรั้ว ปลูกในกระถางหรือปลูกร่วมกับไม้พันธุ์อื่น เป็นพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกดก ออกดอกให้เกือบทุกวันตลอดปี ทั้งดอกก็มีสีอันรื่นรมย์แก่ตาและใจ ดอกจะบานในตอนเช้า จนกระทั่งใกล้เที่ยงจึงจะหุบ