ทองหลางด่าง

Erythrina variegate Linn. (Leguminosae), Indian Conral Tree, Variegated Coral Tree, Tiger’s Claw.

ทองหลางด่าง

ทองหลางด่าง เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม ลักษณะทุกอย่างเหมือนทองหลางทั่วไป นอกจากใบที่ด่างเป็นสีเหลืองแกมเขียว ใบออกเป็นช่อรูปป้อมมนกว้างประมาณ 4 นิ้ว ยาวประมาณ 6 นิ้ว ก้านช่อใบยาวราว 3-4 นิ้ว โคนก้านอวบดอกออกเป็นช่อแบบดอกถั่วสีแดงเข้ม ฝักแบนโคนฝักลีบ

ทองหลางด่างกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตร้อน ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองเรียกกันต่างๆ เช่น ทางเหนือเรียก ทองบ้าน ทองเผือก ในกรุงเทพฯ เรียกทองหลางด่าง ทองหลางลาย

ทองหลางลายเป็นไม้กลางแจ้งขึ้นง่ายในที่ดินทุกชนิด การขยายพันธุ์ใช้วิธีตัดกิ่งปักชำ

ทองหลางลายมักปลูกเป็นไม้ประดับ นิยมปลูกกันทั่วไป แม้เมื่อยังไม่มีดอกก็ยังได้ชมใบที่ด่างเหลืองสลับเขียวดูงดงาม ครั้นถึงเวลาออกดอกราวเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ก็จะทิ้งใบหมดต้น มองเห็นแต่ดอกสีแดงสดแพรวพราวน่าตื่นตาตื่นใจ

ทองหลางด่างนี้เชื่อว่าเป็นไม้ที่เรียกว่าปาริชาติในวรรณคดี ต้นปาริชาตินั้นตามประวัติว่าเกิดขึ้นเมื่อคราวเทวดาและอสูรกวนเกษียรสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอมฤต เป็นไม้ประจำสวรรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นต้นไม้ที่ทำให้ระลึกชาติได้ มีเรื่องราวอันเป็นตำนานเกี่ยวกับต้นปาริชาติหรือทองหลางด่างนี้มากมาย