ทรงบาดาล

Cassia surattensis Burm.f (Caesalpiniaceae), Kalamona, Scrambled Eggs.

ทรงบาดาล
ทรงบาดาล

ทรงบาดาล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15 ฟุต แตกกิ่งก้านสาขามีใบหนาทึบที่เรือนยอดใบเป็นใบรวม ใบรูปขอบขนานกว้างประมาณครึ่งนิ้ว ยาวประมาณ 1 นิ้ว ดอกออกเป็นช่อตั้งตามปลายกิ่ง สีเหลืองมี 5 กลีบ ดอกกว้างประมาณ 1 นิ้ว ฝักแบนคล้ายฝักส้มป่อย

ทรงบาดาล เป็นไม้พื้นเมืองของแถบเอเชียในเขตร้อน เชื่อว่ามีผู้นำเมล็ดเข้ามาปลูกในเมืองไทยตั้งแต่ราว พ.ศ.2473-2475 และคงจะได้มาจากอินเดีย ทรงบาดาลนี้มีชื่อพฤกษศาสตร์ที่พ้องกันว่า Cassia glauca Lamk และทางขอนแก่นเรียกกันว่าขี้เหล็กหวาน

ทรงบาดาลเป็นไม้ที่ชอบอยู่กลางแจ้ง ขึ้นได้ในที่ดินแทบทุกชนิด การขยายพันธุ์ใช้วิธีตอนหรือเพาะเมล็ด

ทรงบาดาลอาจปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อชมดอก ซึ่งจะออกตลอดปีระยะ ๆ ในทางสมุนไพร ตามสรรพคุณยาโบราณกล่าวว่า ทรงบาดาลใช้รากรับประทานเป็นยาถอนพิษไข้ แก้สะอึกเนื่องจากกระเพาะอาหารขยายตัว