ตันหยง

Caesalpinia coriaria Willd (Caesalpiniaceae), Divi-Divi.

ตันหยง
ตันหยง

ตันหยง เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมทรงพุ่มใหญ่ แตกกิ่งก้านสาขาแผ่กว้าง ลำต้นและกิ่งก้านคดเคี้ยวดูดั่งไม้ดัด ใบละเอียดเล็กคล้ายใบกระถิน ใบเป็นใบรวมเป็นแผงสองชั้น ดอกออกเป็นช่อตั้ง ช่อหนึ่งสูงประมาณ 1 ฟุต ดอกเล็กมีสีเหลืองอมเขียว กลิ่นหอมแรงและหอมไปไกล เมื่อดอกโรยแล้วก็จะติดฝัก ฝักแบนบิดงอคล้ายฝักมะขามเทศ ฝักหนึ่งมีเมล็ด 2-3 เมล็ด

ตันหยงเชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกากลาง เดิมนักพฤกษศาสตร์จัดไว้ในวงศ์ถั่ว (Leguminosae) ภายหลังจึงแยกมาไว้ในวงศ์ Caesalpiniaceae กระนั้นตันหยงยังมีลักษณะแปลกไปจากไม้ทั้งหลายในสกุล Caesalpinia ด้วยกันซึ่งมักเป็นไม้เลื้อยมีหนาม เช่น หนามหัน ช้าเลือดกำจาย นอกจากนั้นต้นหางนกยูงไทยเท่านั้นที่เป็นไม้พุ่มแต่ก็มีหนาม

ตันหยงเป็นไม้ที่ชอบอยู่กลางแจ้ง เติบโตงอกงามรวดเร็ว การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด

ตันหยงเป็นไม้ที่เหมาะสมที่จะปลูกเป็นไม้ประดับ เพราะมีรูปทรงลีลาที่งามเด่นชวนให้ตื่นใจ ทั้งยังให้ดอกที่สวยและมีกลิ่นหอมด้วย เนื้อไม้ของตันหยงก็ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างได้