ดาวกระจาย

Cosmos bipinnatus (Compositae), Cosmos

ดาวกระจาย
ดาวกระจาย

ดาวกระจาย เป็นไม้ล้มลุก ต้นสูงประมาณ 2 ฟุต ใบยาวแยกเป็นแฉก ๆ ดอกเดี่ยว ก้านดอกยาวมีแปดกลีบ ปลายกลีบแหลมและหยักลง มีสีต่าง ๆ หลายสี เช่น ขาว เหลือง ส้ม ม่วง เวลาบานจะบานพร้อมกัน ถ้าปลูกในดินที่แปลงกว้าง ๆ จะเห็นดอกบานสะพรั่งละลานตา แต่ดอกไม่ทนนัก

ดาวกระจายมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเม็กซิโก ในเมืองไทยก็มีหลายชนิดเช่น ชนิด C.caudatus ในกรุงเทพ ฯ เรียกดาวเรืองพม่า ชนิด C.sulphureus ในภาคกลางเรียกดาวกระจาย ทางเหนือเรียกคำแพหรือคำเมืองไหว ทางแม่ฮ่องสอนเรียกคำอังวะ

ดาวกระจายชอบขึ้นในที่กลางแจ้ง ชอบดินร่วนซุยที่มีอาหารพืชสมบูรณ์ การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด

ดาวกระจายเป็นไม้ประดับเพื่อชมดอกในเวลาที่บานทั่วบริเวณที่ปลูก ทำให้สวนสวยงามเป็นที่ตื่นตาตื่นใจ