ชะบา

Hibiscus spp. (Malvaceae)
Shoe Flower

ชะบา
ชะบา

ชะบา เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม สูงประมาณ 8 ฟุต เป็นไม้เนื้ออ่อนเปลือกค่อนข้างเหนียว ใบเป็นใบเดี่ยว รูปมนปลายแหลมริมใบเป็นจัก เด็ดขยี้จะเป็นเมือกเหนียว ใบยาวประมาณ 3 นิ้ว ดอกมีหลายชนิดแตกต่างกันตามพันธุ์ซึ่งมีมากมายหลายพันธุ์ ดอกมีทั้งชนิดดอกซ้อน และดอกรา มีทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่ สีก็มีต่าง ๆ กันมาก เช่น ชมพู แดง แสด ขาว เหลือง ม่วง ชะบาหนูก็ออกดอกเป็นรูปคล้ายร่มหุบ แต่ชะบาหนูเป็นพันธุ์ Malvaviscus pilosus De

ชะบาเชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในจีน อินเดีย และในฮาวาย อย่างไรก็ดี ชะบาได้กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตร้อน ในเมืองไทยก็มีอยู่หลายชนิด เช่น H.floccosus Mast ชะบาดง H.rosa-sinensis Linn. ชะบาซึ่งเรียกกันมากชื่อ เช่น ชุมบาใหม่ ใหม่แดง ชนิด H.syriacus Linn เรียกว่า ชะบาจีน

ชะบาเป็นไม้ที่ปลูกง่ายขึ้นในดินแทบทุกสภาพ แต่ไม่ชอบดินเปียกแฉะนัก เป็นไม้กลางแจ้งถ้าได้ดินที่มีอาหารพืชสมบูรณ์จะเจริญงอกงามเร็ว การขยายพันธุ์ใช้วิธีปักชำ แต่ชะบาชนิดดอกใหญ่ที่มีผู้สั่งเข้ามารุ่นหลัง ๆ นี้ตอนหรือปักชำไม่ค่อยออก จึงมักใช้วิธีติดตาหรือต่อทาบ

ชะบาเป็นไม้ประดับที่ให้ดอกอันสวยงาม หลากรูปหลายสี มากมายหลายพันธุ์ เป็นไม้ที่ให้ดอกตลอดปี จึงมีผู้นิยมปลูกชะบาสีต่าง ๆ เป็นไม้ประดับกันมาก นอกจากนี้ชะบายังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกด้วย เปลือกใช้แทนปอ รากสดโขลกละเอียดใช้พอกแก้พิษฝีและฟกบวมเนื่องจากอักเสบ รับประทานเป็นยาขับน้ำย่อยอาหาร ทำให้อาหารมีรสชาติขึ้น