ชงโค

Bauhinia purpurea Linn (Caesalpiniaceae), Purple Orchid Tree, Hong Kong Orchid Tree.

ชงโค
ชงโค

ชงโค เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมสูงประมาณ 30 ฟุต ใบมนกลมเป็นใบแฝด ใบมักพับเข้าหากันคล้ายปีกผีเสื้อ ใบกว้างประมาณ 3 นิ้ว ยาวประมาณ 5 นิ้ว ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่งสีชมพูแดง ดอกมี 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้เป็นเส้นยาว 5 เส้น มีเกสรตัวเมียอยู่กลาง 1 เส้น ดอกบานกว้างประมาณ 3 นิ้ว มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ดอกติดต้นนานกว่าเดือน ออกดอกเป็นระยะตลอดปี ดอกแก่จะติดเป็นฝักคล้ายฝักถั่วยาวประมาณ 4 นิ้ว

ชงโคมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกากลาง ในเมืองไทยชื่อที่ทางการเรียกคือเสี้ยวดอกแดง และมีชื่อพื้นเมืองเรียกกันต่าง ๆ เช่น กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน เรียกกะเฮอหรือสเปซี แม่ฮ่องสอนเรียกเสี้ยวหวาน นอกจากนี้ชงโคยังมีอีกหลายพันธุ์ เช่น B.Harmsiana Hoss ชงโคขี้ไก่, B.pottsii G.Don ชงโคดำ, B.racemosa Lamk ชงโคนา, B.tomentosa Linn ชงโคดอกเหลือง

ชงโคเป็นไม้ที่ขึ้นง่ายในที่ดินทุกชนิด การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือตอน

ชงโคเป็นไม้ประดับที่ให้ความสวยงามทั้งใบที่แปลกและดอกแต่เมื่อต้นแก่ดอกจะน้อยและเล็กลง ทำให้ความงามลดลง เพราะชงโคมีอายุเพียง 20-30 ปีเท่านั้น ในทางสมุนไพร มักใช้ดอกชงโคปรุงผสมเป็นยาแก้ไข้ ดับพิษไข้