คอร์เดียแสด

Cordia sebestina (Boraginaceae), Geiger Tree.

คอร์เดียแสด
คอร์เดียแสด

คอร์เดียแสด เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ต้นสูงประมาณ 20 ฟุต ใบรูปไข่ปลายแหลม ใบสากคายกว้างประมาณ 3 นิ้ว ยาวประมาณ 8 นิ้ว ดอกออกเป็นช่อใหญ่และมีช่อย่อยออกเบียดกัน ดอกรูปกรวยกว้างประมาณ 1 นิ้ว กลีบดอกห่อย่น ดอกสีแสดสด เมล็ดออกเป็นสีขาวเนื้อนิ่มโตประมาณ 1 นิ้ว ออกดอกตลอดปี ออกดอกพรูสวยมาก

ถิ่นกำเนิดเดิมของคอร์เดียคือเวสต์อินดิสถึงบาร์บาโดส เพิ่งมีผู้นำพันธุ์เข้ามาปลูกในเมืองไทยเมื่อประมาณ 15 ปีมานี้ ไม้สกุลนี้ยังมีอีกหลายชนิด บางชนิดดอกสีเหลือง ในตลาดบางทีเรียกว่าศรีสุพรรณ แต่บางทีก็เรียกกันว่าคอร์เดียเหลือง

คอร์เดียแสดเป็นไม้ที่ขึ้นง่าย ชอบอยู่กลางแจ้ง ไม่เลือกดิน การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด หรือปักชำ เป็นไม้ที่เจริญเติบโตเร็วมาก ต้องคอยหมั่นตกแต่งกิ่งจะเป็นไม้ที่มีรูปทรงงามได้เช่นกัน

คอร์เดียเหมาะยิ่งที่จะปลูกเป็นไม้ประดับบ้านและสวน เพราะให้ดอกสีแสดสดสะพรั่งน่าตื่นใจ บัดนี้มีผู้นิยมปลูกกันมากแล้ว เพราะการแพร่พันธุ์ง่ายโดยใช้เมล็ดเพาะที่ชอบหล่นอยู่ใต้ต้นเกลื่อนกลาดหากทิ้งไว้ก็งอกเป็นต้นขึ้นได้ง่าย