คริสต์มาสหนู

Euphorbia leucocephala (Rosa pomone)

คริสต์มาสหนู
คริสต์มาสหนู

คริสต์มาสหนู เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มักปลูกในกระถางสูงประมาณ 6 ฟุต ลำต้นและใบตลอดจนลักษณะอื่น ๆ คล้ายคริสต์มาสธรรมดาแทบทุกอย่าง นอกจากดอก กลีบดอกหรือใบประดับที่อยู่ในช่อดอกหนึ่ง ๆ ไม่ใหญ่ แต่เป็นใบเล็ก ๆ บาง ๆ สีเหลืองอ่อนอมขาว

คริสต์มาสหนูนี้เป็นพันธุ์ที่ผสมขึ้นใหม่และเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้ การแพร่พันธุ์ในเมืองไทยก็ยังมีไม่มากนัก

คริสต์มาสหนูออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคม ซึ่งใกล้เคียงกับเทศกาลคริสต์มาส เช่นเดียวคริสต์มาสธรรมดาเหมือนกัน และเนื่องจากคริสต์มาสหนูให้ดอกที่สวยงามสะดุดตาแปลกกว่าคริสต์มาสธรรมดา จึงนิยมใช้เป็นไม้ประดับดูเล่นที่ให้ความพิศวงแก่ผู้ที่ยังไม่เคยพบเห็น ดอกของคริสต์มาสหนูก็อยู่ทนทานนานวัน

คริสต์มาสหนูที่ปลูกในกระถางควรใช้ดินร่วนซุย ผสมทรายหยาบใบไม้ผุ และปุ๋ยคอกเช่นเดียวกับปลูกคริสต์มาสธรรมดา

การขยายพันธุ์ใช้วิธีตัดกิ่งปักชำ