ขี้เหล็กอเมริกัน

Cassia spectabilis (Caesalpiniaceae), American Cassia.

ขี้เหล็กอเมริกัน
ขี้เหล็กอเมริกัน

ขี้เหล็กอเมริกัน ชื่อพฤกษศาสตร์ที่ทางราชการรับรองคือ Cassia floribunda Cav แต่ชื่อที่นิยมเรียกกันทั่วไปคือ C. spectabilis จึงขอใช้ชื่อที่นิยมเรียกกัน

ขี้เหล็กอเมริกันเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม ใบเป็นใบรวมประกอบด้วยใบย่อย 16-20 ใบ ดอกสีเหลืองสด ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง แต่ละช่อใหญ่สวยงามมาก ออกดอกเกือบตลอดปี ฝักแบนอวบ

ขี้เหล็กอเมริกันมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง

ขี้เหล็กอเมริกัน นอกจากจะปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อชมดอกสีเหลืองที่บานพราวพร่างตั้งตรงงดงามแล้ว ยังใช้ประโยชน์อื่นได้อีกด้วย กล่าวคือ ทั้งใบและดอกใช้เป็นอาหารผัก หรือใช้แกงได้เช่นเดียวกับขี้เหล็กบ้าน

การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด